ACEEM – Ben’ny Tanàna

auteur 13 febroary 2017 Commentaires fermés
ACEEM   –  Ben’ny Tanàna

ORIMBATO ; Izany no anarana nisaloran’ireo mpianatry ny Oniversite Vondrom-panabeazana Aceem navoaka tamin’ny fomba ofisialy omaly teny amin’ny Cci Ivato izay efa nahatratra anjatony . Maro ireo olona manankaja nanatrika ity fotoana ity  ka anisan’izany ny Ben’ny Tananan’Antananarivo Lalao Ravalomanana. Nambarany nandritra ny lahateny nataony fa mendrika ireo mpianatra satria nahavita dingana lehibe teo amin’ny fiainany noho ny fananana fikirizana sy fitiavana.

Tsy nohadinoiny ny nankasitraka ny Oniversite Vondrom-panabeazana  Aceem sy ny Ray amandreny tamin’ny fikarakarana ireo tanora ka nahazahoana ny fahombiazana . Marihana fa anisan’ireo olomanankaja nanolotra marimpahaizana nandritra ity fotoana ity ny Ben’ny Tananan’Iarivo Lalao Ravalomanana . Tsiahivina fa efa antaonany maro no nanabeazana tanora ny Aceem indrindra teto Antananarivo Renivohitra ka tsy vitsy tamin’izy ireny no efa mitana andraikitra ambony amin’izao fotoana izao.