Andavamamba anjezika II

auteur 18 octobra 2017 Commentaires fermés
Andavamamba anjezika II

Fisavana sy fanentanana ny isam-baravarana mba hahalala madio

Fotoana vitsy aoriana ny fanadiovana izay ataon’ny mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia efa tsapa fa miverina mandoto indray ny olona sasany. Noho izany dia nandray ny fepetra ny fari-piadidiana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra sy ireo mpiara misasa aminy eny anivon’ny fokontany mba hanentana sy hisava ny fahadiovan’ny isam-baravarana. Ny Alarobia 18 Oktobra 2017 dia ny fokontany Andavamamba Anjezika II no nanaovana fanadiovana goavana.Nentanina  ny isam-baravarana ary nodiovina daholo ireo loto rehetra. Izany no tontosa dia noho ny fiaraha-miasan’ny Boriboritany Voalohany, ny «  Plateforme 12 Fokontany », ny RF2 (Rafitra Fahadiovana sy Fidiovana) ary ny mponina rehetra teny amin’ny Fokontany Andavamamba Anjezika II. Araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny « Plateforme 12 Fokontany » Boriboritany I sy IV dia mbola tena ao anaty fiadiana ny valanaretina maro isan-karazany ny fari-piadidiana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra amin’izao fotoana izao, tsy ny pesta ihany no tena iadiana fa ireo valan’aretina izay ateraky ny loto toy ny « choléra, tuberculose, sns ».

CUA

Ny tanjona amin’izao fanadiovana izao hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity dia ny hifehezana ny fako  koa manentana ny rehetra mba samy handray ny andraikitra tandrify azy satria Antananarivo Renivohitra dia Tanàna hiaraha-manana.