Asaramanitra Ny Cua

auteur 3 janoary 2018 Commentaires fermés

Notanterahana tetsy amin’ny Kianja mitafon’i Mahamasina ny fifampiarahabana nahatrarana ny fetin’ny Krismasy sy hitsenana ny taona vaovao 2018 nataon’ny fianankaviamben’ny CUA ny maraina 29 desambra 2017.Amin’ny maha lanonana azy dia nialohavana fiderana an’Andriamanitra ny fotoana .Tonga teny an-toerana ny Ben’ny Tanànana Lalao Ravalomanana sy ny mpanolontsaina manokana Marc Ravalomanana ka nambarany fa fotoan’ny fahombiazana hoan’ny CUA iny taona 2017 iny satria tafakatra 60% ny tahan’ny fidiran-ketra raha 15% izany teo aloha, raha tsy hiteny afatsy ireo isika.Nankasitraka ireo mpiasan’ny kaominina isan-tsokajiny tamin’ny asa notanterahany nandritra izay iray taona izay ny Ben’ny Tanàna ,kanefa tokony hiasa hihoatra noho izany amin’ny taona hodiavina manaraka eo ho izy. .Nampatsiahiviny ny teny filamatra manambara fa « hibanjina ny hoavy hanarenana an’Antananrivo Renivohitra, izay soa iombonan’ny Malagasy isika ».Napetrany amin’ny fitahian’Andriamanitra ny CUA ary nohamafisiny ihany koa fa tsy afa- misaraka ny ara-nofo sy ara-panahy satria isika rehetra dia mila fahasoavana avy amin’Andriamanitra.Nanome toky koa ny solon-tenan’ny mpiasa fa hanao izay tratry ny heriny hampandroso an’Antananarivo Renivohitra mihoatra ny efa vita ary nankasitraka ny fanomezana avy any amin’ny Ben’ny Tanàna amin’izao ankatokin’ny asaramanitra izao.Nohamafisin’ny mpanolontsaina manokana, Atoa Marc Ravalomanana, fa hitondra hevi-baovao entina hanatsaràna an’Antananarivo ny tenany ary efa vonona izany amin’iny taona hoavy iny.Mila mahatoky sy miasa miaraka,miasa mafy isika, hanatrarana ny tanjona : dia ny hampandrosoana an’Antananarivo Renivohitra malalatsika.
Koa satria lanonana fifampiarahabana no natrehana dia nanolotra fanomezana hoan’ny mpiasan’ny CUA ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana mivady : toy ny vary, akoho ,vatomamy; mofomamy, Kilalao fa indrindra indriandra ny Prime hoan’ny mpiasan’ny CUA tsy ankanavaka.