Ben’ny tanàna sy ny avy amin’ny tanànan’i Paris sy ny AIMF

administrateur 26 jolay 2018 Commentaires fermés
Ben’ny tanàna sy ny avy amin’ny tanànan’i Paris sy ny AIMF

Afapo tamin’ny diany teto amin’ny tanànan’Antananarivo ny iraka avy amin’ny tanànan’i Paris sady avy amin’ny AIMF, fikambanana iraisam-pirenen’ireo ben’ny tanàna miteny Frantsay, nijery ifotony sy nanao dinik’asa niaraka tamin’ny tompon’andraikitry ny tanànan’Antananarivo amin’ny fanatanterahana tetikasa fandrindram-piterahana, izay azon’ny Renivohitr’i Madagasikara tamin’ny AIMF  izy ireo, ka ny tanànan’i Paris no mpanohana ara-teknika.

Nihaona tamin’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana ireto iraka avy amin’ny Tanànan’i Paris sy ny AIMF ireto androany, iraka izay ahitana an-dRamatoa isany Anaïs Mit, Valérie Ledour ary Christine Mauget. Nambaran’izy ireo tao aorian’ny fihaonana fa dinika ho fanombohana ny tetikasa fandrindram-piainam-pianakaviana eto an-drenivohitra no natao tamin’izany, nahazoam-bola mitentina 1 hetsy Euros, ho fandrindram-piterahana ho an’ireo tovovavy sy vehivavy sahirana ara-pivelomana ao amin’ny Boriboritany voalohany, faha-2, faha-3 ary ny faha-4, ka ny BMH Isotry, ny CSB II Volosarika, ny CSB II Andravoahangy ary ny CSB II Namontana no hanatanterahana izany tetikasa fandrindram-piterahana izany.

Anisan’ny sakana amin’ny fampandrosoana ny mponina amin’ny tanàna iva eto an-drenivohitra ny tsy fisian’ny fandrindram-piterahana ho azy ireo, antony maha-zava-dehibe izao tetikasa izao.