Boriboritany faha-3 (CUA): Manomanana fifaninanana tanàna madio

administrateur 11 octobra 2018 Commentaires fermés
Boriboritany faha-3 (CUA): Manomanana fifaninanana tanàna madio

Ho fampandrosoana sy fanatsarana  tanànan’ Antananarivo  Renivohitra (CUA), Boriboritany fahatelo  dia hisy ny tetik’asa  izay hatomboka   eny anivon’ny  Fokontany,  izay vatsian’ny mpiara- miombon’antoka vola sy fiarahamiasa miaraka amin’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana  kaominina Antananarivo Renivohitra. Araka izany dia nisy fihaonana na fampiantsoana fivoriana  ho an’ireo  Sefo Fokontany  miisa 34, ny RF2 ary ny REF, ny 09 oktobra tolakandro  tetsy amin’ny Boriboritany fahatelo Antaninandro, izay notarihan’ny Delegen’ny Boriboritany fahatelo, Razafitsalama Hery sy ireo tompon’andraikitra maro ao amin’ity  boriboritany ity .

Ny votoatin’ny fivoriana dia fampahafantarana  nataon’ny Delege azy ireon fa hahazo famatsiam-bola avy any amin’ny   mpiara- miombon’antoka  ny CUA,  izay fiaraha-miasa miaraka eo amin’ny roa tonta  ho entina hanatsarana  ny Fokontany  : toy ny  “bassin lavoir, Epp, GEG, Lycée… ka mila fanatsarana na mila manao vaovao koa. Nambarany  tamin’izy ireo fa mialohan’ny hanaovana  ny tetik’asa dia   hisy ny fifaninanana   “tanàna Madio” isaky ny Fokontany tsirairay miaraka amin’ny Rf2 sy ny mponina, izay hanomboka ny 15 oktobra izao hatramin’ny 15 Febroary 2019. Ka ny Alatsinainy izao  no tsy maintsy hanatitra  ny fandaharanan’ asany ny isaky ny Fokontany tsirairay avy amin’ny  asa fanadiovana  izay hataony (daty , toerana, hetsika izay hatao), ao amin’ny Boriboritany fahatelo.

Marihana fa indray mandeha isam-bolana no hanaterana ny fandaharana asa fanadiovana ny Fokontany. Araka izany dia nametraka ny Delegen’ny boriboritany  fa izay  Fokontany mahazo  ny laharana voalohany amin’io  fifaninana “tanàna madio “   io no hanombohana ny tetik’asa  izay nahazoana famatsiam-bola ary hahazo tombontsoa  bebe kokoa  mihoatra noho ny hafa, izay vao miitatra tsikelikely amin’ny Fokontany hafa arakaraka ny fahitana ny asa.

Noresahiny ihany koa:

- Ny mikasika ny RF2 Isaky ny Fokontany, ho an’izay maty dia velomina, ho an’izay marefo dia hatsangana.

-Mila manao tatitra any amin’ny Boriboritany koa ireo Fokontany manana olona eo amin’ny daba fanariana fako.

-Ny fampahafantarana azy ireo fa efa nisy fifanarahana teo amin’ny  CUA sy ny SAMVA amin’ny fanadiovana tanàna.

- Mila fiaraha-miasa amin’ny Fokontany ihany ny CUA amin’ny ady amin’ny pesta.

-Ny  fiaraha-miasa eo amin’ny Boriboritany  sy ny Fokontany amin’ny resaka fandriampahalemana  eny amin’ny elakelan-trano sy arabe .

-Fanamafisana amin’ny  fifampizarana  ny zava-misy  eny anivon’ny Fokontany .

Nanaiky ny fandaminana izay napetraka ireo Sefo Fokontany, ny RF2 ary ny REF mba ho Fampandrosoana ny Tanàna sy fiaraha-miasa eo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.