Boriboritany faha efatra

administrateur 4 may 2018 Commentaires fermés

Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana eo anivon’ny Boriboritany faha efatra araka ny nambaran’ny Delege ao amin’ity Boriboritany faha efatra Ramahandrimanana Solofoniaina Daniel satria mihazakazaka ny fotoana; Anisan’ny nisongadina tao anatin’ny dimy volana voalohany amin’ity taona 2018 ity ohatra ny famerenana amin’ny laoniny ny lalam-pirenena voalohany ka tafiditra amin’izany ny fanatsarana ny zaridaina, ny fefy izay natao amin’ny endriny vaovao, teo koa ny fandokoana. Ankoatra izay dia tsy natao ambanin-javatra ny tontolon’ny sosialy satria mitohy ny fitetezana Fokontany ka mandritra izany no hanampiana ireo zaza tratran’ny tsy fanjariana aran-tsakafo miampy ireo reny sahirana aram-pahavelomana.

Momba ny fitandroana ny fahadiovana kosa dia mitohy hatrany ny ezaka indrindra ny manamorona ny lakandranon’Andriantany satria tsapa tato ho ato fa miverina indray ny fahazarandratsin’ny mponina amin’ny fandotoana. Manoloana izany dia ny Boriboritany faha efatra mihitsy no miditra antsehatra ka ny olona eny antoerana ihany no manao ny fanadiovana miampy ireo fikambanana samihafa. Ankoatra izay dia atao hatrany ny fanentanana ny olona ho tia fanadiovana. Eo amin’ny fandriampahalemana indray dia tafatsangana ny antsoina hoe “ Andrimason’ny Tanàna” izay miezaka mampandry fahalemana ny eny amin’ny Boriboritany faha efatra.