Boriboritany Fahadimy : Fidinana ifotony nataon’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo

administrateur 13 aprily 2018 Commentaires fermés

Nidina ifotony teny amin’ny Fokontany Manjakaray II B sy IIC ny Ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana,  sy ireo mpiara- miasa aminy avy eo anivon’ny fiadidina ny tanàna ny zoma 13 Aprily 2018.  Araka ny fampanantenan- dRamatoa Ben’ny tanàna Lalao RAVALOMANANA dia natolotra ireo mponina teny Manjakaray II C anio ny toerana fanasana lamba  (Bassin lavoir) vaovao, izay vokatry ny fiaraha – miasa  teo   amin’ny Kaominina  Antananarivo  renivohitra  CUA  sy ny Association « Manja ». Nandritra izany dia nanatanteraka asa sosialy ihany koa ny tenany ka nanolotra  aron’akanjo, savony, vovon-tsavony ho an’ireo mpanasa lamba    ao amin’ny fokontany  Manjakaray II B sy II C ary narahiny teny fampaherezana ho azy ireo   amin’ny fanatanterahana ny asany.

Nandritra   ny fitsidihana  natao  dia nisy  ny fihainoany ny fitarainan’ireo mponina teny an-toerana. Anisan’izany ny fijerena ireo Blocs sanitaires izay mila fanatsaràna mba ho toerana madio sy  ara- pahasalamana  mendrika ny vahoaka ary   ilay toerana fivarinan’ny rano eo amin’ny Chute de la Lily (Manjakaray II C), izay nambaran- dRamatoa Ben’ny tanàna fa hasiana aro- fanina mba ho aro – loza amin’ireo olona mifamezivezy eo. Ankoatra  izay,  amin’ny  herinandro ambony dia ho avy  eny  an-toerana  ny ekipa  teknika  ao amin’ny boriboritany faha 5   sy  ny avy ao  amin’ny  departemanta misahana ny asa vaventy ao amin’ny CUA,  hanadio ny canal  fandehanan’ny  rano maloto   hanalàna fahasahiranana ny mponina. Tsy mifarana hatreo fa mitohy hatrany ny ezaka tanterahan’ny Kaominina   amin’ny fijerena ifotony ny fiainam- bahoaka  manerana  ny kaominina   Antananarivo  renivohitra  satria  Antananarivo Renivohitra  dia  soa iombonan’ny Malagasy.