Boriboritany voalohany: Andohotapenaka III

auteur 21 desambra 2017 Commentaires fermés

Fiatrehana ny fahavaratra
Anisan’nyfaritra iva sy mora tondraka rehefa fotoam-pahavaratra ny eny amin’ny fokontany Andohotapenaka III. NyAlatsinainy 18 Desambra 2017 dia nanao fidinana teny an-toerana ny ekipaTeknika ny Boriboritany Voalohany, ny RF2 (RafitraFidiovanasyFanadiovana) ary ireo « Association » izay mpitantana fotodrafitr’asa eo anivon’ny Boriboritany.
Raha araka ny hitateny an-toerana dia zary lasa toerana anarian’nyolona fako sy maloto ny lakan-drano ka somary manahirana ny fanadiovana ny toerana. Rahany tokony ho izy hoy nytompon’andraikitra dia anjaran’ny fokontany sy ireo mponina tanteraka ny manadio itony lakan-drano madinika itony kanefa no ho ny habetsahan’ny loto izay tena diso tafahoatra dia tsy maintsy midina manao fanadiovana faobe toy izao ny Kaominina Antananarivo Renivohitramba ho fisorohana ny fiakaran’ny rano rehefa fotoam-pahavaratra toy izao.
NyAlarobia 20Desambra 2017 dia hitohy eny amin’ny Cité Ambodin’Isotry indrayny fanadiovana ireo lakan-drano madinika eo anivon’ny Boriboritany Voalohany.