CUA nanao fanadiovana faobe tao amin’ny tsenan’Ambanidia

auteur 11 octobra 2017 Commentaires fermés
CUA nanao fanadiovana  faobe tao amin’ny tsenan’Ambanidia

Nisy ny  fanadiovana faobe tao amin’ny tsenan’Ambanidia  sy ny manodidina androany  nataon’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA)  tamin’ny alalan’ny boriborintany faha 2 tao amin’ny tsenan’Ambanidia sy ny manodidina . Tamin’ny  12 ora antoandro   dia nikatona  avokoa  ny  fivarotana   tao amin’ny tsena  noho   ny fanadiovana nataon’ny  mpiasan’ny kaominina , ny mpivarotra ,  ny sampana  mpamonjy voina .  Nanolotanana  tamin’ny fanadiovana   ny fiangonana manodidina  FJKM Faliarivo Ambanidia  sy Ambatoroka. Mijoro ny fiangonana hoy ny mpitandrina  Solofoniaina Rakotozafy  noho ny toe-javatra mahazo  ny firenena ankehitriny  noho   ny fisian’ny valan’aretina pesta eto amin’ny firenena.Fampiharana ny soratra masina hoy izy  ny manadio ny Tanana ka mijoro vavolombelona amin’izany ny fiangonana  amin’ny fanampiana ny  mpiara-belona.Nisolo tena  ny ben’ny Tanàna  Lalao Ravalomanana  nanatrika ny fanadiovana ny lefitra voalohan’ny ben’ny Tanàna  Ramboasalama Emilien. Natao ny hetsika  hoy izy  hiadiana amin’ny resaka pesta , aleo misoroka toy izay mitsabo , ary tsy hijanona eto ny asa fanadiovana fa hiparitaka amin’ny tsena rehetra eto amin’ny tanànan’Antananarivo araka ny efa natao teny amin’ny tsena’Anosibe. Manoloana izany indrindra , tsy handefitra ny CUA  amin’ireo izay mbola  minia  manao maloto eny rehetra eny  fa hihàtra ny sazy manomboka amin’ny herinandro ambony  iny , koa  manentana ny rehetra ny CUA hitandro mandrakariva ny fahadiovana .Miezaka  ny CUA  na tsy nahazo  fanampiana subvention  avy  amin’ny fanjakàna  foibe  aza ny kaominina, hatramin’ny  nitantanan’ny ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana dia vitan’ny CUA  ny  manadio ny Tanàna , mandoa ny karaman’ny mpiasa , mampandeha ny asa  andavanandron’ny kaominina .  Vitan’ny CUA ny mitondra ny fako ao amin’ny dabam-pako  satria asa andavanandron’ny  CUA  ny manadio Tanàna  hoy ny delegen’ny boriborintany faha -2  Razafindraibe Jacques , vita  ny asan’ny kaominina   fa  anjaran’ny SAMVA kosa no mitatitra izany any  Andralanitra.

CUA