DAS – Departemanta Asa Sosialy CUA

administrateur 13 aprily 2018 Commentaires fermés

Ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia mampafantatra antsika rehetra fa ny Departemanta misahana ny sosialy  DAS dia manana ivo-toerana valo : 4 Bureaux d’Accueil social (BMH isotry, CSM Namotana, CSB II volosarika, Andravoahangy) ; 3 Centre d’Accès aux Services (BMH Isotry, Tetezana Afovoany, Soavimasondro) ; 1 Centre d’Accueil d’Urgence (BMH Isotry) fandraisana ireo olona marefo na ihany koa manana olana eo amin’ny fiaraha-monina (asa, herisetra, tsy firaharahina …).
Ny antony nametrahana azy ireo dia mba fanampiana ireo mponina ka mba ho fanatsarana dia nametraka toeram-pihainoana (cellule d’écoute) eny anivon’ny boriboritany 6 (Birao ny Boriboritany tsirairay) ny kaominina, andraisana ireo olona manana olana indrindra fa ny vehivavy hiaran’ny herisetra. Nomena fiofanana ireo olona tompon’andraikitra mandray an’ireo olona manana olana ary efa « opérationnelle » ireo toeram-piainoana ireo.