EPP Soarano

administrateur 14 jona 2018 Commentaires fermés
EPP Soarano

Nandray fanapahankevitra ny Commune Antananarivo Renivohitra sy ny Ministeran’ny fahabeazam-pirenena mikasika ny fitantanana ilay toeram-pivarotan’ny Sinoa eo amin’ny EPP Soarano. Tapaka fa ahato ny fifanarahana natao tamin’io Sinoa io teo aloha izay efa tapitra tamin’ny taona 2016.

Nanambara ny Lefitra faharoan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Andriamorasata Julien, manoloana ireo fitarainana maro voaray fa manomboka izao dia ny Vaomiera iraisan’ny  2 tonta miaraka amin’ny fikambanan’ny Ray aman-drenin’ny mpianatra ao amin’ny Epp Soarano  no hisahana ny fitantanana.

Hisy arak’izany, ny Appel à manifestation d’intérêt hisokatra ho an’ny rehetra izay liana amin’ny fitantanana indray io tsenam-barotra ao amin’ny Epp Soarano io.