Esplanade Analakely: Hetsika fanadiovana

auteur 4 octobra 2017 Commentaires fermés
Esplanade Analakely: Hetsika  fanadiovana

Anisan’ny toerana feno olona mifamezivezy eo amin’ny Esplanade Analakely ka izay indrindra no nanamafisana ny hetsika fanadiovana teo amin’ity toerana ity ny marainan’ny Talata faha 03 ny volana Oktobra 2017.Tonga nanampy ireo ekipa mpanadio avy ao amin’ny Boriboritany Voalohany ny Sampana mpamonjy voina sy ireo mpivarotra sasantsasany manodidina ny esplanade. Nisy araka izany ny fanadiovana goavana tamin’ny alalan’ny rano, ary mbola ho avy ihany koa ny avy ao amin’ny DSH (Direction de la Santé et de l’Hygiène – BMH Isotry) handraraka ranom-panafody hamonoana ireo bibikely sy mikraoba.

Nilaza ny Lefitra faharoa ny Delegen’ny Boriboritany Voalohany Andriamatoa RAZANADRAKOTO Heriniaina fa efa misy ny fandaharan’asa manokana momba ny fanadiovana ny tsena sy ireo fokontany izay mandrafitra ny Boriboritany ary efa eo am-panatanterahana izany izy ireo amin’izao fotoana izao. Tsara marihana ihany koa fa efa asa fanao matetika ny fanadiovana toy izao izay miaraka amin’ny fanentanana ny mponina mba hahalala madio satria dia zava-poana ny asa toy izao raha tsy manatanteraka ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay.

Tsy mitsahatra ny asa fanadiovana fa mbola hitohy sy hihamafy hatrany satria dia Tanàna madio sy lavitry ny valan’aretina no tanjona.

CUA