Fandaminana ny mpivarotra amoron-dalana-CUA

administrateur 19 jolay 2018 Commentaires fermés

Mitohy hatrany ny hetsika  fadaminana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra  ho fanatsarana sy fampandrosoana ny tanàna . Androany maraina  dia nanao   fandaminana  an’ireo mpivarotra amoron-dalana  ny kaominina Antananarivo, izay  nanomboka tetsy Soarano hatrany amin’ny  tetezan’ny Behoririka,  ny avy ao amin’ny Boriboritany fahatelo, izay notarihan’ny Delegen’ny Boriboritany fahatelo  Rado Andriamamonjisoa.

Nandray anjara tamin’ny fanakisahana  sy ny fandaminana ny « agent » avy ao amin’ny boriboritany fahatelo , ny « intendance » avy ao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely ary ireo polisy Monisipaly. Ny anton’izao hetsika izao dia mba hitsinjovana ireo fiara sy ny mpandeha tongotra satria hita tato ho ato fa miditra eny amin’ny arabe ireo mpivarotra ary maro ireo mbola mandoto ny tanàna. Nandray fepetra mivantana amin’ireo mpivarotra ny kaominina fa raha mbola misy ny tsy manaraka  ny fepetra dia hisy ny fandraofana ny entana.

Efa misy ireo « agent ny tsena »  miandry an’ireo mpivarotra  tsy manara-dalàna. Marihana fa efa nisy  ihany koa ny fanentanana amin’ny fametrahana ny  dabam-pako teny an-toerana, ka efa nisy ireo nametraka izany ary mbola manentana an’ireo izay mbola tsy nanao. Tsy tapitra hatreo ny fandaminana sy ny fanadiovana fa mbola hitohy  rahampitso eny Ankazomanga sy ny Boriboritany fahaenina.