Fampiofanana momba ny teti-bola

auteur 12 octobra 2017 Commentaires fermés
Fampiofanana momba ny  teti-bola

Nosokafanan’ny Filohan’ny Filankevitra Monisipaly Andriambahoaka Faustin tamin’ny fomba ofisialy ny fampiofanana an’ireo tomponandraikitra ny kaominina Antananarivo Renivohitra mikasika ny resaka tetim-bola ; Izay nanomboka androany 12 oktobra ary mifarana ny zoma 13 Oktobra izao. Tonga nanatrika izany   ireo tompon’andraikitra mpanatanteraka  eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ary ireo solontena avy ao amin’ny Ministeran’ny atitany sy ny fanampariahampahefana sy ireo solotena-mpanjakana maro samihafa mikasika ny fikirakirana ny teti-bola izay notontosaina tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely.

CUA

Araka ny  fangatahana izay nataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny hanaovana ny fampiofanana mikasika ny « budget de programme » dia tonga ny tomponandraikim-panjakana mpikirakira ny teti-bola sy ny « Institut National de la Décentralisation et du Développement Local »  namaly ny antso izy ireo ny alakamisy 12 oktobra 2017  nampiofana ireo mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Ny  dia misy ny lalàna 2014-02 ao amin’ny andininy faha139 izay milaza ny fampiarana ny « bugdet de Programme » ho an’ireo vondrom-bahoaka-paritra hitsinjaram-pahefana ka tafiditra amin’izany ny Kaominina Antananarivo Renivohitra . Hatomboka amin’ny 2018 ny fampiharana ny « budget de programme » ary tsiahivina fa ny atao hoe : « budget de moyen » foana no nampiarina. Ny tombontsoa amin’izany dia manamora ny fidiram-bolan’ny CUA sy ny fandaniam-bola, mora kokoany fanrahamaso .Fantatra fa tsy vao izao ny teo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra no nanao fiofanana mikasika ny  fitantanana ny teti-bola   fa efa nisy mpanolontsaina JAMES ROBISON,  avy ao aamin’ny Banky Iraiam-pireena sy ny FMI  avy any ETAZONIA tonga niara-niasa tamin’ny  kaominina  nizara  traikefa ary mbola hiverina . Amin’izao fotoana izao koa dia misy solotena avy ato amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra manatrika fampiofanana any ETAZONIA mikasika izany.