Fanadiovana Andravoahangy : Manoloana ny CSBII

auteur 16 febroary 2017 Commentaires fermés
Fanadiovana Andravoahangy : Manoloana ny  CSBII

Loto, fofona ary fotaka,  ireo no tsikaritra eny amin’ny faritra Andravoahangy tsena manoloana ny CSB II iny rehefa avy ny orana. Izany indrindra no nahatonga ny avy teo amin’ny boriboritany fahatelo nidina nanao fanadiovana teny an-toerana androany.Olona 40 miandahy miambavy no tonga niasa niaraka tamin’ireo ekipa avy teto amin’ny lapan’ny tanàna izay efa voahofana manokana  momba ny fanadiovana.

Nesorina ny fako  nanoloana ny CSB II, ireo mpivarotra nanodidina  dia nentanina mba hitandro hatrany ny fahadiovana ary hanao ny loto avy hatrany any anaty dabam-pako. Nalamina ihany koa  izy ireo haka sisiny sy hiditra anaty tsena mba tsy hanelingelina  ny fifamoivoizana.

Hisy ny fe-petra horaisina mahakasika ny toerana malalaka izay  nataon’ny olona fanariana fako eny an-toerana sy lasa toeram-pivarotana rehefa vita izao fanadiovana faobe izao. Vinavina ny hanidy  sy hanisy mpiambina izany toerana izany mba tsy ahazoan’ny olona miditra intsony.

Tena sarotra tokoa raha ny asa izay natao androany, nitaky fahavononana ara-tsaina sy ara-batana izany satria  « loto » no nolalaovina. Izany indrindra no tokony hatsapan’ny tsirairay ny handraikitra tandrify azy  avy mba hanamora ny fiaraha-miasa.