Fanalana ireo « affiche sauvage » : Cinéma Ritz

auteur 13 febroary 2017 Commentaires fermés
Fanalana ireo « affiche sauvage » : Cinéma Ritz

Mitohy hatrany ny fanalana ireo peta-drindrina tsy manara-dalàna eto Antananarivo Renivohitra, ny Alatsinainy faha 13 Febroary dia ny rindrina manoloana ny Cinéma Ritz teny Andohan’Analakely  no nanaovana ny fanadiovana. Ireo ekipa Teknikan’ny Boriboritany Voalohany  no nanao ny fanesorana ireo peta-drindrina.

Raha ny antontan’isa nataon’ny avy ao amin’ny Boriboritany Voalohany dia ireo fiangonana zandriny no tena betsaka mametraka peta-drindrina tsy manara-dalàna. Nambaran’ny Chef de Service Technique 1er Arrondissement Andriamatoa Maminiaina RAKOTONIRINA fa : « mila fangatahana alalana avy ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny fametahana peta-drindrina ary misy ny toerana efa natokana amin’izany fa tsy sanatria hapetapetaka eny rehetra eny». Anisan’ny tena manaratsy hendrika ny tanàna ny « affichage sauvage » ary tsy mora ny manala izany.

Tsy hijanona hatreo ny fanalana ireo peta-drindrina izay tsy manara-dalàna fa  mbola hitohy hatrany.