Fanambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny CUA

administrateur 13 aprily 2018 Commentaires fermés
Fanambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny CUA

Fanambaran’ny Sekretera Jeneralin’ny CUA: Razafimahefa Heriniaina androany Alakamaisy 12 aprily 2018 tato amin’ny lapan’ny tanàna Analakely.

Manomboka miseho lany tato ho ato ny fisian’ireo andian’olona mitonona ho mpiasan ‘ny Kaominina an-drenivohitr’Antananarivo (Commune Urbaine d’Antananarivo) mandrahona sy mampitahotra ireo mpivarotra ary maka vola amin’izy ireo.Isan’ny lasibatra amin’izany rehefa Alakamisy ireo mpivarotra manodidina an’i Mahamasina; Anosy; Sainte Famille ary ny Zoma kosa dia ireo mpivarotra manodidina an’ Analakely sy Ambohijatovo.
Manoloana ny toe-javatra tahaka izao; indrindra fa ny fampiasan’izy ireo ny anaran’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra dia manao izao fanambarana izao izahay :
- Tsy misy ny fakàna vola ataon’ny Kaomininan’Antananarivo Renivohitra ankoatry ny haban-tsena mahazatra ; izay misy tickets omena ny mpivarotra.
- Tsy maintsy manana taratasy manokana na “ Ordre de mission” sy mitondra “Badge” avy amin’ny Direction iasany ny mpiasa tsirairay avy eo ampanatanterahina ny iraka ampanaovina azy. Raiso an-tsoratra ny anarany sy ny numéro ny badge fa zonao izany.
- Tokana ihany ny fandoavam-bola dia ety amin’ny « Guichet Unique »n’i Kaominina an-drenivohitr’Antananarivo.
- Angatahina sy entanina ireo rehetra ianjadian’ireo asa fampitahorana amin’ny fakàna vola tsy ara-dalàna eny an-tsena ireo mba tsy hisalasala;ka hanantona avy hatrany ny tompon’andraikitra aty Analakely; varavarana 36.
- Aoka hanana fahasahiana isika mpivarotra ahafahantsika miaraka manarina ity Renivohitr’i Madagasikara ity.
Ambaranay eto anivon’ny Kaominina Andrenivohitr’Antananarivo fa taorian’ny fanadihadiana natao sy ny fanaraha-maso akaiky ireo olona manao ny asa fisolokiana ireo dia hisy ny fepetra hentitra ho raisina ho fampiharana ny lalàna manankery. Koa dia mampitandrina ireo zatra manao ny lalan-driririnina tahaka izao izahay fa tsy handefitra manana ny rariny.