Fandaminana ny tsenan’ ny kaominina Antananarivo renivohitra

administrateur 3 jolay 2018 Commentaires fermés

Mba ho fanatsarana sy fitezana an’ireo mpivarotra  ary  fanadiovana ny  tsenan’ny kaominina  Antananarivo Renivohitra  dia hisy ny fomba fiasa vaovao hentitra izay hapetrakin’ny kaominina,  izay hanomboka tsy ho ela . Tapaka fa tsy maintsy :

-Madoa ny “ticket” ivarotany isanandro ary tsy maintsy mahazo tapakila ny mpivarotra , fa rehefa tsy misy “ticket “ dia tsy madoa vola ireo mpivarotra

-Mila tehirizina tsara ny tapakila nadoavana vola fa misy ny fisavana isanandro ka  izay tratra dia tsy maintsy  madoa sazy avo 5 heny ny sarany vidina toerana.

-Arakaraka ny toerana hipetrahana no vola aloha ka toerana iray dia mirefy 1 metra sy 50.

-Hametraka kiosque na “guichet” vaovao fadoavanan’ny mpivarotra  vola sy angalana ny tapakila  isakin’ny tsena ny kaominina Antananarivo Renivohitra.

-Tsy azo ato koa  ny mivarotra ladina tany fa tsy maintsy mampiasa  latabatra 70 cm miala amin’ny tany indrindra indrindra ny mpivarotra sakafo.

- Tsy maintsy manadio toerana hivarotany ny mpivarotra alohan’ny hivarotany sy ny hodiany isan’andro.

-Voakasika izany ny mpivarotra rehetra tsirairay avy na ny mpivarotra isan’andro izany na ny isan-kerinandro.