Fandriampahalemana Anosibe

auteur 29 novambra 2017 Commentaires fermés
Fandriampahalemana      Anosibe

Nihaona tetsy amin’ny Lapan’ny Tanana Analakely ny Talata 28 Novambra 2017 ny tomponandraikitra ao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra nahitana  ny Lefitra voalohan’ny Ben’ny Tanana ny Kolonely Emilien Ramboasalama andaniny sy ny mpisehatra isantokony miantoka ny fandriampahalemana eny Anosibe ankilany. Votoatin’ny dinika ny hanatsarana ny tontolon’ny fandriampahalemana eny amin’izany faritr’Anosibe izany . Fantatra fa efa nitsangana ny  atao hoe : Securite Mixte izay olona avy ao antoerana ihany no mandrafitra azy  ,  mampanjaka ny fandriampahalemana no asany  ary efa nahitana vokatra saingy na izany aza dia misy ny tokony hohatsaraina ka tafiditra amin’izany ny fampisiana jiro amin’ny faritra maizina sy any amin’ny elakelatrano ; eo koa ny hanomezana akanjo tsy lena sy baoty sy akanjo mitovy ary kiririoka sy telefonina finday ; Ho vahana koa ny olana momba ny sarona Dal , Ankoatra izay dia nasiana resaka ny tambinandraikitra ho an’ireo Securite Mixte araka ny fangatahan’izy ireo . Tsy natao ambanin-javatra ny momba ny fako eny amin’ny Parking atsimo izay tsy maintsy hiarahana miasa amin’ny Samva hoy ny Lefitra Voalohan’ny  Ben’ny Tanana ny Kolonely Emilien Ramboasalama ; toy izany koa ny momba ireo Kamiao mivoaka sy miditra ao amin’ny tsenan’Anosibe indrindra amin’izao fiakaran’ny letchis izao .Mbola ny Lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanana ihany no nanamafy fa mila mahafantatra ny andraikiny ny tsirairay ary ilaina ny fiarahamiasa sy ny firaisankiana . Baiko hoy izy no nomen’ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana ny amin’ny tsy maintsy hampandrosoana ny lafiny fandriampahalemana eny Anosibe . Miavaka ny eny amin’ity faritra ity satria ahitana ny foko 18 eto Madagasikara ka izay no iantsoana azy hoe tsena nasionaly.

CUA