Fanentanana ny fandoavana ny taxe pylone, relais, antenne au mats sy taxe de séjour

auteur 3 aogositra 2017 Commentaires fermés
Fanentanana ny fandoavana ny taxe pylone, relais, antenne au mats sy taxe de séjour

Ho fampiharana  ny lalàna  2014 /020 du Aout 2014 sy ny Loi de Finance 2017  navoakan’ny fanjakana sy ny  Arrêt  d’Application N°093-CUA /CAB .17 izay navoakan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia ny Fiadidian’ny Tanàna dia voadidin’ny lalàna arakan’ny taxe ny « pylône, Relais, Antennes aux Mats » eto Antananarivo Renivohitra.

Araka izany dia manentana  ireo « Opérateur » na Orinasan-tserasera rehetra izay mbola tsy nanome antotanisa sy antotan-kevitra   mikasika ny « ny Pylône, relais, Antennes aux Mats » na amin’ny tany mpanjakana na olon-tsotra mipetraka amin’ny  Tafotrano na amin’ny tany mba hanatitra ny isan’ny fitaovana hampiasainy, ny toerana misy azy, daty nanaovana azy sy ireo « référence fiscale » ny Orinasa, eny amin’ny biraon’ ny DMR « Direction des Mobilisations des Ressources » etsy amin’ny kianjan’i   Mahamasina mba hanaovana « Base de données » ahafana mahafantatra ny mombamomba azy ireo.

Ny 15 Oktobra 2017 izao no farany fandefasana ny taratasy sy fandoavana ny hetra. Mbola 200 ao anatin’ny 700 ny mpandraharaha nanatitra ny taratasy mikasika azy aty  ny kaominina Antananarivo.

Eo koa ny fanentanana ny fandoavana ny « taxe de séjour » na hetra ho an’ireo mampiasa efitrano-bahiny eto Antananarivo Renivohitra  izay aloha isam-bola  alohan’ny  faha 10 ny volana hitsahana izay tsy maintsy hefaina.Eny amin’ny bâtiment Tsimbazaza varavarana faha- 61 indray no hanaterana ny « Base de Données » mikasika ny « site d’hébergement » na trano fandraisam-bahiny.

Marihana fa etsy amin’ny  Lapan’ny Tanana Analakely ny fandoavana ny hetra rehetra mikasika izany araka ny voalazan’ny « Chef de service de la Relation avec des Institutions Financière » DMR Atoa Rakotoarisoa Andry.