Fanomezana fitaovana ho an’ny CUA hanadiovana ny tanàna, hisorohana ny aretina pesta, avy amin’ny ambasadin’i Chine

administrateur 9 octobra 2018 Commentaires fermés

Matotra ny fiaraha-miasan’ny  Ambasadin’i  Chine eto Madagasikara sy ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA). Kojakoja maro samihafa hoentina hanadiovana  ny Tanàna, mitenti-bidy 25 tapitrisa Ariary, io no natolotry ny Masoivohon’i Chine, Ramatoa Yang Xiaorong, ho an’ny kaominina  Antananarivo renivohitra androany teny Nanisana, fitaovana toy ny borety miisa 100, rateaux miisa 120 sy lapela maro ary fanamiana ho an’ireo mpanadio tanàna no nomeny tamin’izany.

Izao no natao dia hiatrehana ny fanadiovana ny tanàna hisorohana ny mety ho fiparitahan’ny valan’aretina pesta amin’izao vanimpotoana fisehoany eto amintsika izao. Nandray izany tetsy amin’ny tranon’ny Ambasadin’i Chine ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo kolonely Emilien Ramboasalama, izay nisolotena ny ben’ny tanàna Lalao RAVALOMANANA. Nanotrona ny fotoana koa ireo delegen’ny boriboritany  enina misy eto Antananarivo Renivohitra.