mairie-antananarivo – Fepetra raisin’ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny Ministeran’ ny Fahasalamana momba ny “pesta”

Fepetra raisin’ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny Ministeran’ ny Fahasalamana momba ny “pesta”

auteur 21 septambra 2017 Commentaires fermés

Misy ny fiarahamiasa eo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny alalan’ny  BMH sy ny Ministeran’ny fahasalamana manoloana ny fepetra tokony horaisina manolona ireo aretina misy eto Andrenivohitra  sy ny fahafatesana mampiahiahy . Voaresaka amin’izany  ny fisian’ny aretina Pesta.  Nanambara ny Talen’ny BMH  Herivonina Durand Derys fa tafiditra tsara amin’ny  vaindohandraharaha ny  Ben’ny Tananan’ Antananarivo  Lalao RAVALOMANANA ny  fahasalamana sy ny fiarovana ny vahoaka. Araka izany dia nanazava  ny Talen’ny BMH  fa misy karazany roa ny Pesta dia ny Bubonique izay ahiatana fivontosana sy ny Pesta Pulmonaire izay misy fivotosana miampy aretin’ny tratra. Marihana ihany koa hoy izy  fa efa olona iray izao no matin’io aretina io teto Antananarivo Renivohitra. Raha natao ny fanadihadiana momba ny  niavian’ izany aretina izany dia niainga avy any amin’ny faritra iray nisy ity olona maty ity io aretina io . Noentina niakatra taty Antananarivo ny razana , avy eo dia maty indray ny vadiny  . Mbola nisy maty  fahatelony  indray taorian’izany izay tsy iza fa ny fianakavian’iretsy  maty teo aloha ihany . Fantatra fa nampidirina tamin’ny Hopitaly teto Antananarivo io olona io .

Anjaran’ny BMH no mikarakara ny razana  matin’ ny pesta  amin’ny fandevenana azy  etsy  Anjanahary  ary nanamafy ny BMH fa tsy azo alain’ny fianakaviany ny razana mandritra ny amam-polotaonany sady tsy azo havadika  .Misy ireo Hopitaly mandray ireo olona ahiana ho voan’ny aretina ary entanina ny  rehetra raha vao misy tranga hafahafa  mba hanatona aingana ny tombim-pahasalama na ny  CSB II akaiky azy.Tsy azo atao  ny mihinana fanafody tsy nahazoana alalana avy amin’ny Dokotera indrindra ny “cotrime” fa mety hiteraka fahafatesana .

Efa nisy  ireo  fanentanana  eo anivon’ny Boriboritany 6 eo anivon’ny  Kaominina Antananarivo Renivohitra  izay tanterahin’ny  BMH amin’izao fotoana izao .Noho izany dia misy ny fampiantsoana ireo Sefo Fokontany  tsirairay  ary hamafisina  ny tsy fahazoana manary  voalavo maty eny rehetra eny  fa dorana .  Marihana fa ny voalavo “Ratus Ratus”  no tena mitondra io aretina io . Mila esorana  ny lobolobo rehetra , ny olona  maty rehetra eto Antananarivo Renivohitra dia tsy maintsy mandalo BMH mampilaza ny taham-pafatesana sy ny antony nahafaty azy mba hisoroana ny fiparitahan’ny aretina,eo koa ny fampilazana sy fiantsoana ny polisy izay manakaiky ny Boriboritany misy azy . Nentanina koa ny  fianakaviana izay manana maty  mba hanisy “formol” ny razana mba hikajiana azy ireny sy hiadiana  amin’ny aretina mifindra tsy hiparitaka .