Fihaonambe teo amin’ny mpanao taxi sy ny CUA

auteur 18 octobra 2017 Commentaires fermés
Fihaonambe teo amin’ny mpanao taxi sy ny CUA

Hitohy amin’ny sabotsy 28 oktobra ny fihaonana

 

Nisy fihaonana tetsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely androany 18 oktobra 2017  teo amin’ny mpisehatra amin’ny asa fitaterana fiara karetsaka na taxi eto an-drenivohitra sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Vory lanona tamin’izany ireo tompona taxi sy ireo mpamily fiara karetsaka eto Antananarivo andaniny ary ny avy amin’ny fiadidiana ny tanàna notarihan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ankilany. Nafana toy ny toetrandro amin’izao ny fihaonana, kanefa na izany aza dia tao anatin’ny fifanajana tanteraka izany, tsy nisy ihany koa ny notampenam-bava fa samy afaka naneho ny heviny sy nanontany izay tsy mazava amin’ity resaka fitaterana taxi ity ireo mpisehatra, Izay rahateo koa no tanjon’ny CUA dia ny tsy haha-tompon-trano mihono ireto sokajina mpitatitra ireto. Nohamafisin’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana tamin’izany fa fitadiavana ny tombontsoan’ny mpitatitra taxi no anton’ny fihaonana, tsy misy ary tsy hisy hoy izy ny fanilihana ireo taxi efa miasa fa ny fanatsarana izany no atao ao anatin’ny fanarahan-dalàna. Ny mitady asa aza amin’izao fotoana tena manahirana ka ny olona efa manana asa toy ny tompona taxi sy ny mpamily taxi indray ve hoy izy no hopotehana ny asany, tsy hanao izany velively ny kaominina hoy i Neny. Nosoritany fa ny tanjon’ny tanàna amin’ny asa fitaterana dia ny hananana mpitatitra matihanina hatrany sy ara-dalàna (professionnel), manana fitaovam-pitaterana mahafapo sy miantoka ny filaminan-tsain’ny mpanjifa, fitaterana lavitry ny loza. Noho izany, manohana sy manampy ary mitsinjo mandrakariva ireo mpitatitra matihanina sy ara-dalàna ny kaominina na taxi io, na taxibe, na fiara mpitatitra entana, ka mahaloa ara-dalàna ny hetra sy manana antontan-taratasy ilaina amin’ny fitaterana ary afaka manome fahafahampo sy filaminana ho an’ny mpanjifa. Ny kaominina dia manampy ny mpitatitra hanafoana sy manenjika ireo mpangalatra misehatra amin’ny asa fitateram-bahoaka (clandestins), izay mamono ny mpitatitra matihanina sy ara-dalàna. Noresahana tao koa ireo resaka tsy marina sy noezahana naely tamin’ny mpitondra taxi toy ny resaka 104 points izay tsy misy sady diso tanteraka. Ny élimination na fanilihana ny 2CV sy ny 4L, na fiara antitra, tsy misy izany ary diso ihany koa. Tsy misy sy diso koa ny resaka fampiakarana ny saran’ny fitsirihana (droit de contre visite). Ny saram-pitsirihana teo Antsakaviro ihany no hoampiasain’ny OMAVET eny Nanisana. Tsy misy ary diso ny resaka fanafaran’ny CUA fiara avy any ivelany. Nazavain’ny ao amin’ny CUA fa ny toeram-pitsirihana ihany no miova eny amin’ny OMAVET Nanisana fa ny service omen’ny OMAVET dia haingana sy tsara satria ampy fitaovana izy.  Ankoatra izany dia mbola azo hifampidinihana sy hifanakalozan-kevitra mba ho tombontsoan’ny tanàna sy ny vahoaka ary ny mpitatitra ny bokin’andraikitra (cahier de charges) mifehy ny fampiharana ara-teknika sy ara-tsosialy ny fifanarahana rehetra misy ankehitriny. Ny visite de conformité ataon’ny CUA dia mitsirika ireo fiara mpitatitra mba hanaraka ny fenitra fitateram-bahoaka ho fitsinjovana ny ara-pahasalamana sy ny ara-tsosialy ho an’ny mpanjifa. Hisy ny karatra tsy azo atao hosoka (carte magnétique infalsifiable) omena ireo mahavita ny visite de conformité ary mijanona ho isaky ny efa-bolana ihany no anaovana izany. Marihina fa miisa 7800 amin’izao fotoana ny isan’ireo mpitatitra amin’ny taxi eto an-drenivohitra, misy amin’izy ireo no mpikambana ao amin’ny FTAR na ny Fikambanan’ny Taxi eto Antananarivo Renivohitra, misy ny mpikambana ao amin’ny ASTAZON na ny Association des Taxi Zone National, misy no tsy mpikambana amin’ireo fikambanana ireo, izay samy tonga nanatrika ity fihaonambe tetsy Analakely ity avokoa izy ireo omaly satria tombontsoa iombonana no katsahana ho an’izy ireo.

 

CUA

Nivoaka ny trano ireo mpiara-dia amin’ny FTAR nandritra ny fihaonana, saingy vitsy an’isa izy ireo, na nivoaka aza izy ireo mbola feno hipoka hatrany ny trano. Tapaka nandritra ny fihaonana fa hisy ny vaomiera hajoro isaky ny secteur amin’ireo secteur taxi miisa 33 eto Antananarivo Renivohitra, ho fanohizana sy ho fampiharana ny fanatsarana eo amin’ny fitaterana taxi eto Antananarivo. Mbola hitohy amin’ny sabotsy 28 oktobra amin’ny 3 ora tolakandro ny fihaonambe.