Fihaonana teo amin’ny Kaominina Antananarivo-renivohitra sy ny CGLU (Cite Et Gouvernement Locaux Unies)

auteur 14 desambra 2016 Commentaires fermés
Fihaonana teo amin’ny Kaominina Antananarivo-renivohitra sy ny CGLU (Cite Et Gouvernement Locaux Unies)

Ho tohin’ny fihaonana sy resaka natao tany  Bogota ny volana novambra teo dia nisy fihaonana  androany maraina izay notarihan’ny Ben’ny Tanàn’ Antananarivo  Lalao Ravalomanana sy ny Talen’ny ao amin’ny CGLU avy any Afrika misahana ny Kaontinanta Afrikanina, Faritra  Afrika Antsinana Atoa Dr Juma M.NYENDE sy  Andriamatoa Jerome  Byukusenge tompondraikitra momba ny  programan’asa  ao anatin’ny CGLU. Teo koa ny solontena avy ao amin’ny Ministeran’ ny « Décentralisation » ny Talen’ny « coopération décentralisée » Andriamatoa Mahazoasy Roger ary ny Sekreteran’ ny Fikambanamben’ ny Ben’ny Tanana amin’ny Tanan-dehibe eto Madagasikara. Ireto vahiny ireto  dia nanadihady  ny fomba hananganana Fikambanana iray vaovao ho an’ny Ben ‘ny Tanàna manerana an’i Madagasikara satria izany no ahafahana manampy  ho amin’ny « décentralisation » misimisy kokoa .

Nanambara   ny Filoha lefitry ny Ben’ny Tanan’ Antananarivo Andriamatoa Julien Andriamorasata fa efa miezaka ny Ministera manao izay mety fa tsara  koa ny « projet de développement » aty amin’ny kaominina Antananarivo ary  marihana fa mpikambana ao amin’ny CGLU Afrika ny Ben’ny Tanana Antananarivo Renivohitra. Nilaza koa izy fa ny « renforcement de capacité » izay tafiditra amin’izany ny fampihofanana no tena maika na laharam-pahamehana amin’ny « gestion Financier locale » sy ireo fametrahana fikambanana izay ho apetraka aty amintsika ary koa ny fandaharana’asa izay ho aroso amin’izy ireo ; Mialoha izany rehetra izany dia  mandinika ny zava-misy eto Madagasikara aloha ireto vahiny ireto.