Fikambanan’ny tanora boriboritany faha IV

auteur 22 desambra 2017 Commentaires fermés

Tonga tetsyamin’nyLapan’nyTanàna Analakely ireo tanora maro mpitaingina Moto ny marainan’ny Alakamisy 21 Desambra 2017 ho fanohizana ny hetsika izay no tanterahan’ny Boriboritany faha 06.Nanomboka nanangana fikambanan’nyTanora mpitondra Moto Scooter izay eo ambany fiahian’ny Delegen’ny Boriboritany faha 6 izy ireo ka ny tanjona dia ny hanentana ireompitondra Moto maro hitandrina eo am-pamiliana. Nohamafisin’ny Mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny Tanàna Marc Ravalomanana ny fitandremana, voalohany, satria lahy tokana nyaina. Mety indrindra izao hetsika izao hampienana ny fitohanan’ny fifamoivoizana, tahaka ny hitany tany Cambodge sy Thaillande ary ireo firenena maro tany ivelany farany teo.
Mankasitraka ny fikambanana tahaka izao nyBen’nyTanàna Antananarivo Renivohitra, LalaoRavalomanana satria ilain’ny tanora ny fifaliana maneho fifankatiavana ary ny fampivondronana azy ireo ka nohamafisiny hatrany ny fitandremana sy ny fahaiza- miaina eny amin’ny arabe izay ifamoivoizan’ny olona maro.Nirary soa koa ny tenany amin’ny fahatongavan’ny Noely sy ny Taona vaovao 2018.
Hitety faritra maro ity Fikambanana vao niorina ity, hanohy ny ezaka fanentanana eo amin’ny familiana Scooter, hanome fahalalàna ihany koa amin’ny fikojakojana ity kodiaran-droa ity.
Taorian’ny fihaonana sy toromarika nomen’ny Ray aman-dreny Marc Ravalomanana mivady dia nisy ny fanolorana mofo sy ranom-boankazo Classiko Cola avy amin’izy mivady ho an’ireto tanora marobe ireto.