Fiomanana ny fotoam-pahavaratra

auteur 8 novambra 2017 Commentaires fermés
Fiomanana ny fotoam-pahavaratra

Fiantsoana ny Tompon’andraikitry ny Fokontany teo anivon’ny Boriboritany faha 6 mba hitsinjovana mialoha ny fotoam-pahavaratra mba hanabeazana sy hiomanan’ny vahoaka eny amin’ny Fokontany. Araka ny vinavina ara-toetr’andro dia ho betsaka ny orana amin’ity fotoam- pahavaratra ity ka tsara raha miomana ny isan-tokantrano, ny atao amin’izany dia ny fanentanana ny eny Fokontany mba hanadio sy hisikotra ny tatatra mba hikoriana tsara ny riaka, ary koa fanentanana ny mponina mba hitaty ny ranon’orana, satria betsaka ny olona manana tokontany vita simenitra na godorao ka mety tsy aharaka ny lakan-drano amin’ny fihavian’ny orana.

Io fanentanana io moa dia atao manerana ny boriborintany rehetra.

CUA