Fitsidihana toerana fanodinana diky nataon’ny CUA

auteur 19 janoary 2017 Commentaires fermés
Fitsidihana toerana fanodinana diky nataon’ny CUA

Nitohy ny fidinana ifotony  nataon’ny Ben’ny Tanànan’ Antananarivo,  Lalao Ravalomanana,  sy ny mpiara-miasa   taminy  androany tetsy Mandrangobato boriborintany faha  4, nijery ny foto-drafitrasa vaovao  fanodinana diky na tay  ho lasa  zezika sy BIOGAZ,  ao anatin’ny tetik’asa  FAMAFA  ( Fanatsaràna ny farimpiainan’ny Mponina An-drenivohitra amin’ny Fandrindràna ny Fidiovana sy ny Fanadiovana ) izy tamin’izany. Nandrindra  sy nanatanteraka  ny tetik’asa tamin’izany  ny CARE sy ny WSUP;  ny kaominina  Antananarivo  Renivohitra  kosa no  tompon’ny Foto-drafitr’asa  ary ny mpamatsy vola  ny  fotodrafitr’asa  dia ny AFD sy ny UKAID.

Misy ny  Orinasa miara-miasa  amin’ny fampandehanana  ny  asa ao an-toerana : ao ny  mpanara- maso ara-teknika sy mpanatanteraka (ARTELIA International sy RINDRA), eo koa ny mpiara- miombon’antoka ny fokontany Mandrangobato I, ny  Association Fiombonana, RF2, ny fokontany, ary  ny SAMVA no mitantana mpanome ny servisy (association des vidangeurs). Ny volana aogositra 2016  teo no  nanomboka ny asa  fanamboarana  ity toerana  fanodinana diky ity, ary efa  azo ampiasaina  amin’izao, marihina fa afaka manodina diky 2m 3 isan’andro  io foto-drafitrasa io ary  fokontany 9  no efa afaka mampiasa azy ao amin’ny boriborintany faha efatra sy voalohany ao Mandragombato.

Rehefa avy milona mandritra ny 27 andro ny diky dia voadio amin’ny  80% ny otrik’aretina ,  avela anaty dobo ny rano dia mitsika  any ambany ny fotaka. Tsy vitan’izay ihany fa misy koa ny tombontsoa azo avy amin’ny fanodinana , ankoatra ny zezika  afaka ampiasana  hambolena  , dia afaka mamokatra  GAZ   azo andrahoana   sakafo  sy angovo  manazava, izay manana tanjaka 1KWH/m3.

Ny fisian’ny foto-drafitrasa koa dia anisany mitarika ny olona tsy hanary  diky eny anelakelan-trano sy  eny rehetra  eny  satria  efa misy ny toby ao  Mandrangobato  mandray izany. Ny sarany aloa  dia   4500 ar ny  DIKY  ao anatin’ny bidon  50 litatra. Misy ny fanentanana ho an’ny olona izay hiraha-miasa miaraka amin’ny kaominina sy ny CARE, WSUP toy fampafantarana ny « code d’hygiéne ». Hisy koa ny dinika izay mbola hiarahana mamolavola tsara eo amin’ny roa tonta ho entina hanatsarana ny asa hatrany hatrany. Tsiahivina fa ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana no nitarika ny fidinana androany niaraka tamin’ny kaominina niaraka tamin’ny Solombavabahoaka, ny CARE, WSUP, ny fonkontany Mandragobato, solontenan’ny Distrika.

Notohizana teny Soanierana indray avy eo ny fidinana ifotony. Nanao fanentanana ny mponina ny Ben’ny Tanana amin’ny fanadiovana ny toerana sy ny lalan-kely indrindra ho an’ireo mpanasa lamba ka nampanantena azy ireo ny Ben’ny  Tanàna fa mila madio amin’ny manaraka ary mbola hidina eny an-toerana izy sy hizara savony ho an’ireo mpanasa lamba raha madio ny toerana.  Tao anatin’izany koa no nijereny  ny  tetikasa lalan-kely  ao  anatin’ny tetik’asa CLD ao amin’ny boriborintany faha 4,  tetsy Soanierana. Nandritra  izany no nijereny  ny olan’ny mponina  mikasika ny resaka tsy fandriampahalemana  sy ny fahasimban’ny fotodrafitr’asa iray   miteraka  loto  ao an-toerana.