Hetran-trano 2018

administrateur 12 jolay 2018 Commentaires fermés

Ny kaominina Antananarivo Renivohitra dia mampafantatra sy manentana antsika vahoaka ato anatin’ny Boriboritany 6 eto andrenivohitra, fa efa nivoaka ny Hetran-trano 2018.

Entanina isika mba handoa izany eny amin’ny fandoavan-ketran’ny  Boriboritany  misy azy avy. Izay mbola tsy nahefa ny hetra dia afaka manantona izany.

Ny”Quittance”manankery  dia izay omen’ny tompon’andraikitra eny amin’ny boriboritany fandoavan-ketra ihany . Raha misy fanamarihana manokana na fanazavana hafa mikasika izany dia afaka manantona ny varavarana laharana 82 rihana faha3 eny amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely na eny amin’ny Boriboritany misy azy avy.

Marihana fa efa nisy ny taratasy fampatsiahiavana ho an’ireo mbola tsy nahaloa izany teo aloha.

Adidy tokony hefaina ny hetra  ho fanatsarana hatrany ny tanànan’Antananrivo – soa iombonan’ny Malagasy.