Kaominina Antananarivo renivohitra: Fiaraha-mientana amin’ny fanadiovana ny tanana

auteur 12 octobra 2017 Commentaires fermés
Kaominina Antananarivo renivohitra:  Fiaraha-mientana amin’ny fanadiovana ny tanana

Boriboritany voalohany :

Nifanome tanana tamin’ny fanadiovana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra ireo Dorkasy Foibe sy ireo vondrom-bavaka izay miaraka amin-dRamatoa  Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao RAVALOMANANA ny Alarobia 11 Oktobra 2017.Fokontany vitsitsivy tao amin’ny Boriboritany Voalohany no voadion’izy ireo tamin’izany toy ny teny Ambalavao Isotry, Ampefiloha ary 67 Ha. Nahatsapa ireto farany fa manana adidy sy andraikitra amin’ny fanadiovana sy ny fiadiana amin’ny valan’aretina pesta ka izay indrindra no nahatonga azy ireo haneho izao fihetsika izao.

Boroboritany Fahaenina :

Etsy an-daniny dia nanatanteraka fanadiovana goavanaihany koa ny avy ao amin’ny Boriboritany Fahaeninany Alarobia 11 Oktobra 2017 tao amin’ny  fokontany Ambodihady sy ny manodidina.Hetsika izay notarihan’ny lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra ny Colonel Emilien RAMBOASALAMA sy ny Delegen’ny Boriboritany Fahaenina Andriamatoa ANDRIAMANANJEZIKA Fehizoro ka niarahana  tamin’ireo mpiasa rehetra tao amin’ny Boriboritany faha-6, ny Sampana mpamonjy voina, ireo solotena avy amin’ireo Fokontany 31  ary ny Dorkasy avy ao amin’ny FJKM Ambodihady.

Araka ny nambaran’ny Delegen’ny Boriboritany faha-6 dia efa asa fanao isan-kerinandro ny fanadiovana faobe toy izao ho fanamafisana ny fahadiovana manerana ny fokontany rehetrafa ny nanamarika kely azy fotsiny dia fandraisan’anjaran’ny dorkasy teny an-toerana.

Ankoatra ny asa fanadiovana dia notoloran-dRamatoa Ben’ny Tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana fitaovana fanadiovana vaovao avokoa toy ny borety, kifafa, sarety ireo ekipa mpanadio sy ny RF2 teny an-toerana.

CUA

Nofaranan’ny lefitra voalohan’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra tamin’ny fanentanana ny tsirairayny hetsika satria ny fahadiovana hoy izy no antoky ny fahasalamana  ary ny Fahasalamana no voalohan-karena.