Kaominina antananarivo renivohitra: Hetsika fanadiovana goavana

administrateur 27 jona 2018 Commentaires fermés
Kaominina antananarivo renivohitra: Hetsika fanadiovana goavana

Fako sy loto no nameno ny Tanàna taoriana ny fankalazana ny fetim-pirenena, betsaka tamin’ireo mponina avy eny anivon’ny faritra manodidina no tonga namalifaly ny ankohonany teto an-dRenivohitra toy ny teny Analakely, Anosy…

Ankoatra ny fanadiovana izay efa fanao isan-kerinandro dia nifampitaona sy niara-nientana tamin’ireo hery velona rehetra avy eo anivon’ny Boriboritany voalohany avokoa ireo mpiara-miasa rehetra avy ao amin’ny  Kaominina Antananarivo Renivohitra tamin’ny fanadiovana goavana izay nokarakarain’ny Boriboritany Voalohany ny marainan’ny Alarobia 27 Jiona 2018.

Araka ny nambaran’ny Tompon’andraikitra avy eo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia tena betsaka tokoa  ny loto izay noesorina nandritra ity hetsika goavana ity satria dia nahatratra sy nahafeno fiara be 4 izay mazaka 4 taonina ny fako  noesorina.

Anisan’ny fanamby lehibe izay napetraky ny Ben’ny Tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana ny tsy maintsy hanadiovana ny Tanàna, matoa madio ny Tanàna dia misy ny ezaka izay ataon’ireo mpiasan’ny Kaominina, koa manentana ireo mponina sy ireo rehetra mpitady ravin’ahitra eto an-dRenivohitra ny Kaominina mba samy hanaja sy hanome lanja ny fahadiovana. Samy tompon’andraikitra amin’izany ny tsirairay hoy ny lefitra voalohan’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Emilien Ramboasalama.

Mbola hitohy sy hihamafy hatrany any amin’ireo faritra hafa eto an-dRenivohtra  ny hetsika fanadiovana goavana toy izao.