Lamin’asa teo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny percepteur

auteur 14 jolay 2017 Commentaires fermés
Lamin’asa teo amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny percepteur

Mba hisian’ny fampandrosoana sy ny  asa mangarahara eo amin’ny Tsenan’ ny Kaominina Antananarivo Renivohitra izay miisa 30 ao anatin’ny Boriboritany enina dia nisy ny lamin’asa izay napetraky ny Tomponandraikitry ny Kaominina ho an’ireo « Percepteur » miisa 72 izay natao tetsy amin’ny Tranompokonolona Analakely androany 13 Jolay 2017 maraina teo izay  notarihan’ny Sekretera Jeneralin’ny Kaominina Antananrivo Renivohitra Heriniana Razafimahefa  sy ireo Delege ao amin’ny Boriboritany niampy ireo Tale misahana ny vola sy ny mpiasa.

CUA
Nisy ireo lamin’asa napetraky ny Kaominina ho an’ireo  Percepteur izany hoe tokony hiaraka hiasa miaraka amin’ny Lehiben’ny Tsena izy ireo ary tokony koa manao ny  tatitra rehetra  momba ny asany   isan’andro  amin’ny Lehiben’ny tsena izay misy azy avy. Anisan’izany   ny filazana ny  Tapakila  nozarainy sy ny nomerao ary ny vola miditra. Tsy nohadinoina ny firesahana ny olana mianjady amin’izy ireo.