Misoratra amin-dRazaiarimanga Marie Meltine ny tany misy ny CEG Analamahitsy

administrateur 12 jolay 2018 Commentaires fermés

Ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) dia manambara fa araka ny fanapahankevitry  ny mpanolotsaina ny tanàna  mitondra ny laharana 026bis/ 98  tamin’ny 10 jolay 1998    nosoniavin’ny filohan’ny filankevitry ny tanàna  tamin’ny fotoan’androny,  Lalaina  Berthnès  dia namidy tamin-dRamatoa Razaiarimanga Marie Meltine  ny  ampahatany  « ANTSONJOMBE COMMUNE « 24124- A  ao Antsonjombe Antananarivo  mirefy 4217 m2  misy ny  CEG Analamahitsy  amin’izao fotoana izao.  Noho izany dia tany manan-tompo  tamin’ny taona 1998  io tany misy ny CEG Analamahitsy io ary ny mpitondra tamin’izany no nivarotra ny tany tamin-dRamatoa Razaiarimanga Marie Meltine.

CUA

Nouvelle image1

 Arak’izany dia tsy ny  Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana velively no nivarotra ny tany fa efa tamin’ny taona 1998 no nisy ny fifampivarotana, izy aza ankehitriny vonona hanome tany vaovao eo akaiky eo ihany maimaimpoana ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena, hanorenana CEG vaovao raha mbola hanohy ny tetikasa hamindrana io CEG io ihany ny ministera sy ny mpiara-miombon’antoka aminy, izany dia ho tombontsoan’ny mpianatra sy ny ray aman-dreny hatrany.