Mpanolotsaina ny tanànan’Antananarivo: Nanao fivoriana tsy arapotoana nandritra ny 3 andro

administrateur 27 septambra 2018 Commentaires fermés
Mpanolotsaina ny  tanànan’Antananarivo: Nanao fivoriana  tsy arapotoana nandritra ny 3 andro

Nivory nandritra ny  3 andro ny filankevitry ny tanànan’Antananarivo  renivohitra  nanomboka  ny alatsinainy teo  nifarana  androany alarobia  26 septambra 2018. Lahadinika maro no nandraisana fanapahankevitra tamin’izao  fivoriana izao hoy ny filohan’ny filankevitry ny  Tanànan’Antananarivo renivohitra,   ny kolonely Faustin  Andriambahoaka,  fa ireto no nisongadina tamin’izany.  Fanatsaràna ny kianjan’Ambohijatovo ; fantatra  fa  kianjan’ny Demokrasia   ny kianjan’Ambohijatovo, izay no nieritretana azy nefa dia mipetraka fotsiny eo  tsy mampiseho izay fanjakan’ny demokrasia eto amin’ny Tanàna izay.

Misisika hampiasa ny eo amin’ny kianjan’ny 13 mey ireo  mpanao fihetsiketsehana, nefa Ambohijatovo no tena tokony hanehoan-kevitra.  Ilaina fikarakaràna sy  hoenti-manana  anefa ny asa fanamboarana, ka  tapaka tamin’ny fivoriana   fa  nomena ilay atao hoe accord de principe   ny mpanatanteraka  hitady  ny fomba rehetra hoentina mikojakoja  ny kianjan’Ambohijatovo . Izany hoe  hasiana sehatr’asa  hahazoana vola hikarakarana ny toerana  , tsy maintsy misy toerana  amin’ny maha kianjan’ny demokrasia azy  anefa ao anatin’ny kianja.

Faharoa, ny bokin’andraikitra  mikasika ny fitaterana  eto amin’ny tanànan’Antananarivo.  Tapaka  ny hanaovana tsaratsara  kokoa  ny fomba fitantanana   ny  fitaterana. Hatramin’izay, nisy ny bokin’andraikitra  nefa tsy  nisy fanatanterahana  na fanaraha-maso  ny zavatra natao. Izao  dia tapaka fa hiara-hientana ny ambaratonga rehetra  hiaraka hanara-maso ny zavatra tapaka ao anatin’io bokin’andraikitra io. Ao anatin’izany ny fijerena ny resaka tsolotra  izay mampitaraina ny mpitatitra.

Tapaka  ihany koa ny fanatsaràna  ny  sampana mpamonjy voinan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).  Nametrahana fomba vaovao  ao anatiny hahafahana manatsara  ny resaka vonjy  taitra  eto amin’ny Renivohitr’i  Madagasikara.  Tapaka ihany koa fa ho hatsaraina  ny kianjaben’i Mahamasina  izay natao hisokatra  ho an’ny vahoaka rehetra  indrindra  ny  lafiny fanatanjahantena.

Hamboarina ny kianja, hesorina izay zavatra tsy mety  hitondra aina vaovao  ho an’ny  rehetra mampiasa  io toerana io izay ahitàna fanaovana karazana  lalao isan-karazany sy  ara-panatanjahantena.  Farany,  Mikasika   ny décret  2018, io  dia miresaka  ny mpanolotsainan’ny Tanàna manerana  an’i Madagasikara.  Mila hatsaraina ny tambin’andraikitra izay mipetraka  amin’ireo  mpanolotsainan’ny Tanàna rehetra manerana  ny Nosy.