Nanolotra fitaovana ho an’ny boriboritany voalohany ny ambasadaoro Sinoa

auteur 7 novambra 2017 Commentaires fermés
Nanolotra fitaovana ho an’ny boriboritany voalohany ny ambasadaoro Sinoa

Ny Talata 07 Novambra 2017 dia tonga teny amin’ny Ambasady ny « Chine »  Nanisana ireo delegasiona avy eo anivon’ny Fari-piadidiana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra  notarihin’ny Lefitra Voalohan’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Andriamatoa RAMBOASALAMA Emilien sy ny Delegen’ny Boriboritany Voalohany Andriamatoa RAHARIVELO Tiana Harilaza mba handray ireo fitaovana nomen’ny Ambasady ny « Chine »  ny Boriboritany Voalohany. Borety 11, angady 60 ary moto pompe 1 no natolotra nandritra izany.

CUA

CUA

Anisan’ny manampy be dia be ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra amin’ny fiatrehana ny fahavaratra  sy ny fanafoanana ny valan’aretina pesta ireto fitaovana azo avy amin’ny Ambasady ny « Chine » ireto hoy ny tompon’andraikitra iray avy eo anivon’ny Kaominina. Nanamafy ihany koa ity farany fa efa hatramin’ny main-tany izy ireo no efa niomana sy nanao ny asa rehetra izay hiatrehana amin’ny fiavian’ny orana, kanefa na dia izany aza  hoy izy dia tsy mitsahatra ny manentana ny be sy ny maro ny Fiadidiana ny Tanàna mba hikajy hatrany ny fahadiovana  mba tsy ho very maina ireo ezaka sy asa izay ataon’ny Kaominina.

Enregistrer