Point de presse 1er adjoint au maire d’Antananarivo renivohittra, Col Ramboasalama Emilien

auteur 13 septambra 2017 Commentaires fermés
Point de presse 1er adjoint au maire d’Antananarivo renivohittra,  Col Ramboasalama Emilien

Manoloana ny fandavan’ny fikambanan’ny mpitatitra fiara karetsaka  ny fanapahan-kevitry ny  filan-kevitry ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mahakasika ny contre visite iantsorohan’ny OMAVET dia manamafy ny fiadidian’ny Tanàna Antananarivo Renivohitra mba tsy hampiroharoha saina ny rehetra fa tsy marina velively ny fanambarana fa lasan’ny orin’asa tsy miankina ny sampan’asa iantsorohan’ny Kaominina.Marihana fa efa tamin’ny taona 1996 no tao amin’ny Kaominina ny OMAVET ary ny 96% ny petra-bola miasa ao dia mbola an’ny Kaominina hatrany amin’ny maha « Institution Publique «  azy.Manana ny fitaovana raitra sy traik’efa amin’izany ny OMAVET ary « Déconcentration de Service »  na fandaminana anatiny no tanterahana ankehitriny.

Tsiahivina fa nisy ny didi-pitondrana laharana faha 784-CUA/M/1AM.16  tamin’ny taona 2016 nametra ho teboka 104 , fe-petra takiana , saingy efa nahitsin’ny didim-pitondrana laharana faha 877-CUA/M/CAB .16 io ary efa tsy manan-kery intsony  ka izay no entina hanakorontanana ny saim-bahoaka

Ho fiarovana ny mpitatitra sy ny mpandeha dia noferana ho teboka 12 izany ary fanampiana sy fanatsarana no vaindohan-draharahan’ny Kaominina, isan’izany,  ho fantatra mora foana ny Taxi Clandestin tsy misy na ny Licence akory aza, ny seza rovitra sy varavarana simba, ny taxi miasa kanefa tsy misy jiro famantarana, ireo tsy manana Secret amin’ny varavarana na ny hidim-baravarana ka mampahazo vahana ny mpanao sinto-mahery.Ny fitoeran-tsolika mivantana any anaty motera sy aoriana.Ny fialàna amin’ny kolikoly sy ny sisa.

                 CUA

Mahakasika ny fiara fitaterana entana manokana  dia entitra ny Kaominina ny amin’ny fahafahan’ireo fiara mivezivezy eto an-dRenivohitra mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana.Marihana fa ny Contrôle de Conformité dia natao nifanaraka amin’ny zava-misy eto amin’ny CUA ny fenitra tokony arahan’ireo fiara fitaterana fa tsy natao terivaimanta, mifanaraka amin’ny fahefa-mividin’ny mpitatitra ny kalitao tadiavina ary tsy natao ho biby fatahorana ny OMAVET fa mitaky fiaraha-miasa amin’ny mpanao fitaterana tsy an-kanavaka.Amin’ny taona 2018 vao tena hihatra io asa iantsorohan’ny OMAVET io mba hiomanan’ny mpitatitra .