Tetik’asa Sahala

auteur 9 novambra 2017 Commentaires fermés
Tetik’asa Sahala

Sampan-draharaha misahana ny asa sosialy (CUA) sy ny ONG C for C

Noho ny fiara-miasa izay misy eo amin’ny ONG C for C sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra mahakasika ny tantsoroka ho an’ireo olona iharan’ny herisetra ao an-tokantrano sy eny anivon’ny fiaraha-monina fa indrindra ny fandraisana an-tanana ireo lehilahy mpamono vady dia nanome fitaovana tamin’ny alalan’ny tetik’asa « SAHALA »ity ONG Ity mba ho fampitaovana ireo Birao fihainoana sy fandraisana ny olona rehetra izay manana olana eny anivon’ny tokantrano sy ny fiaraha-monina na ny BAS ( Bureau d’Accueil Social).

CUA

« Ordinateur, imprimante, latabatra, seza, banderole » ireo no fitaovana natolotra teny anivon’ny DAS (Direction de l’Action Sociale) BMH Isotry ny Alarobia 08 Novambra 2017 mba hahafahan’izy ireo manatanteraka ny asany ho fisorohana ny herisetra.

Tsara  marihana fa ny Kaominina Antananarivo Renivohitra dia manana BAS  4 dia ny ao amin’ny BMH Isotry, CSB Andravoahangy, CSB Volosarika ary ny eny amin’ny Matérnité Namontana.

Ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fari-piadidiana ny Tanànan’Antananarivo araka izany dia manentana ny olona rehetra tsy an-kanavaka izay manana olana eny anivon’ny fiaraha-monina sy ny tokantrano mba hanatona ireo BAS  fa vonona hihaino azy  ny ekipa efa matihanina eny amin’ireny ivo-toerana ireny.

Enregistrer

Enregistrer