Tobim-piantsonana Ampasampito sy Antohomadinika

auteur 12 desambra 2014 Commentaires fermés

Raha ny vinavinan’ny tanànan’Antananarivo, dia tokony efa voafindra mazava eny amin’ny gare routière Ampasapito ny tobim-piantsonan’ny fiara eny  Antohomadinika ka ny ampahany ambany no efa nifanarahana ho azy ireo. Izany famindrana  izany, dia noho ireto tsy fahatomombanana ireto :

- Tobim-piantsonana tsy manaram-penitra fa manaraka ny sisin-dalana
- Mikorontana, tsy milahatra ireo guichet fa mitsitokotoko ary miorina eny ambony trottoir
- Feno mpanera eny an-toerana ka sady manankorontana no mampitaintaina ny mpandeha
- Miaina ao anatin’ny loto ary feno mpivarotra tsy ara-dalàna ao anatin’ny toby ka miteraka fitohanan’ny fifamoivoizana
- Tsy misy parking
- Tsy misy Abri voyageur
- Samy manao izay tiany atao ny kaoperativa
- Tsy misy lalàna mifehy azy ireo ( Bokin’Andraikitra)
- Tsy voafaritra mazava ny saran-dalana fa samy manao izay hahafeno ny fiarany ny kaoperativa

Ankehitriny anefa dia misedra olana maro ity toeram-piantsonana saika hamindrana ho azy ireo ity, nohon’ny :

• Faharatsian’ny BOX
• Ny tsy fahampian’ny Abri voyageur ho an’ny mpandeha mihazo an’Ambatondrazaka
• Ny fitresahan’ny  mur de soutènement ao ambany izay mety hiteraka loza raha tsy tomombana izany.

Noho izany,  dia mbola mety tsy ho tafa-findra  amin’ity taona 2014 ity io tobim-piantsonana eny Antohamadinika  io, noho ireo olana voalaza ireo. Nefa kosa mampanantena ny tanànan’Antananarivo  fa hiezaka faran’izay haingana hanantanteraka ny asa.

Marihana fa lamina vaovao indray no miandry ny gare routière Ampasapito, ka toy izao no soson-kevitra haroson’ny Tanàna  aoarian’ ny fahavitany  izany :

1- MOMBA NY BOX

• Ny box roa mifanakaiky eo amin’ny fidirana dia hatokana ho an’ny mpiasan’ ny CUA (Régiseur sy ny Chef de centre)

gare routière

2- MOMBA NY MPIASAN’NY KOAPERATIVA TSIRAIRAY

Tokony ho mpiasa 5 isaky ny koaperativa ihany no miasa eo amin’ny toby (01 guichetier, 4 mampakatra sy mampidina entana ).