Tohin’ny fidinana nataon’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana tao amin’ny boriboritany faha 4

auteur 16 febroary 2017 Commentaires fermés
Tohin’ny fidinana nataon’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana tao amin’ny boriboritany faha 4

Mitohy hatrany ny fidinana eny amin’ny Fokontany ataon’ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana sy ny ekipany niaraka tamin’ny Sefo Fokontany   hijerena ny olana sy ny zava-misy ny Alarobia 15 Febroary 2017 maraina tetsy Fiadanana III N,Soanierana,CSBII Namontana.

Nojerena ny kianja malalaka tetsy Fiadanana III N  fanaovam- baolina  izay an’ ny kaominina  .Nivoitra tamin’izany fa afaka anaovana baolina ilay   toerana saingy  hitadiavana  mpiara-miombon’antoka hanamboatra azy . Tsy maintsy atao ny fanadiovana alohan’ny zava-drehetra  ;efa vonona rahateo  ny WHSUP hanao ny WC izay mila «  situation juridique ».Marihana fa ahitana tanora maro milalao eo amin’ity kianja ity.

Nitaraina koa ny Sefo Fokontany sy ny mponina fa vitsy ny fitoeram-pako ka mila hampiana ;Eo koa anefa ny fangatahana hamindrana ny fanariam-pako sasany satria mivarina any amin’ny lakandrano daholo ny fako rehetra ka miteraka ny fahantsetsenana .

Nitaraina ny mpanasa lamba eo Fiadanana III N amin’ny faharatsian’ny toerana fanasana lamba sy ny mpitantana fa nentiny nitsoaka ny volan’ ny jirama ka tsy maitsy nanao tsipaipika ny mpanasa lamba hamerenana ny vola. Nilaza avy hatrany ny Ben’ny Tanana fa ho amboarina ity fanasana lamba ity sady hanolotra.

Raha ny teo Soanerana IIIi dia nisy ny olona nangataka amin’ny fanamboarana ny lalana miakatra ao aminy izay miteraka fahasahiranana  kilemaina 2.
Tao koa ny nitaraina noho ny  toerana fanaovana maloton’ ny miaramila eo Soanierana izay ahitana fahavakisan’ny fantsona ka miteraka ny fiparitahan’ny maloto sy ny fofona ratsy  ;Hisy ny fifampiresahana amin’ny miaramila miaraka amin’ny  sefo Fokontany sy ny kaominina ary ny Delegen’ ny Boriboritany voalohany mikasika izany.

Nandray andraikitra amin’ny fanamboarana ny sisin’ny totohatra amin’ny lalankely CLD teny Soanierana koa ny Ben’ny Tanana izay tsy vita tao anatin’ny CLD ary hijery akaiky ny « dal » tsentsina. Hisy nyfifampiresahana amin’ny orinasa manodidina toy ny MAK MOTORS. Efa ela no tapaka ny rano eo amin’ny « bassin lavoir » SOANIERANA   ka nanampy vola 200.000ariry ny Ben’ny Tanana hamerenana izany ho fanampiana ireo mpanasa lamba.

Ny farany dia nijery ifotony tao amin’ny CSBII Namontana koa izy ary vonona hanampy kidoro 10 ho an’ireo mpiteraka sy hanatsara ny trano ka ao anatin’izany ny  fandokoana ny ivelany rehetra sy ny ao anatiny indrindra ny Trano Fiterahana .